شماره ثبت: 270885
باما تماس بگیرید: 02122964335
مشاوره در تمامی امور روزمره و تخصصی
تامین سخت افزارهای حوزه مخابرات و آی تی در گریدهای مختلف
تحلیل طراحی و برنامه نویسی سیستم های نرم افزار

؟؟؟؟909907

مشاورین همراه

برای شرکت در مسابقه حدس خود را به شماره 02122964335 پیامک کنید
چهار شماره آخر مشاورین همراه را حدس بزنید و برنده جایزه ارزنده شوید!
شرکت پيشگامان عصرداده پردازی ارایه دهنده طرح های نوین در زمینه های آی تی افتخار دارد تا با آماده سازی بسترهای مخابراتی، تجهیزاتی، مالی و تبلیغاتی در جهت ارایه توانمندیهای متخصصین، صاحبان سرمایه و.. زمینه سود آوری و ایجاد اشتغال مولد را با ایجاد هم افزایی فراهم آورد و در این راستا طرح های مختلفی چون مشاورین همراه یا حمایت از متخصصین در زمینه های مشاوره خانواده جوانان، کودک، تحصیلی، ترک اعتیاد، تغذیه و حقوق ... و همچنین طرح سوپر مارکت تلفنی با حمایت از سوپر مارکت داران محترم و... را ارایه و در حال پیاده سازی دارد.

؟؟؟؟909907

مشاورین همراه

برای شرکت در مسابقه حدس خود را به شماره 02122964335 پیامک کنید
چهار شماره آخر مشاورین همراه را حدس بزنید و برنده جایزه ارزنده شوید!
شماره ثبت: 270885
باما تماس بگیرید: 02122964335
مشاوره در تمامی امور روزمره و تخصصی
تامین سخت افزارهای حوزه مخابرات و آی تی در گریدهای مختلف
تحلیل طراحی و برنامه نویسی سیستم های نرم افزار

؟؟؟؟909907

مشاورین همراه

برای شرکت در مسابقه حدس خود را به شماره 02122964335 پیامک کنید
چهار شماره آخر مشاورین همراه را حدس بزنید و برنده جایزه ارزنده شوید!
شرکت پيشگامان عصرداده پردازی ارایه دهنده طرح های نوین در زمینه های آی تی افتخار دارد تا با آماده سازی بسترهای مخابراتی، تجهیزاتی، مالی و تبلیغاتی در جهت ارایه توانمندیهای متخصصین، صاحبان سرمایه و.. زمینه سود آوری و ایجاد اشتغال مولد را با ایجاد هم افزایی فراهم آورد و در این راستا طرح های مختلفی چون مشاورین همراه یا حمایت از متخصصین در زمینه های مشاوره خانواده جوانان، کودک، تحصیلی، ترک اعتیاد، تغذیه و حقوق ... و همچنین طرح سوپر مارکت تلفنی با حمایت از سوپر مارکت داران محترم و... را ارایه و در حال پیاده سازی دارد.

؟؟؟؟909907

مشاورین همراه

برای شرکت در مسابقه حدس خود را به شماره 02122964335 پیامک کنید
چهار شماره آخر مشاورین همراه را حدس بزنید و برنده جایزه ارزنده شوید!

توضیح:  شرکت در اموری مثل مشاوره و... فقط امور زیرساختی آی تی و حمایت مالی تبلیغاتی را به انجام می رساند و امور مربوط به این حوزه ها مثل ارایه مشاوره و غیره توسط کارشناسان و متخصصین همان رشته انجام می گیرد.

  

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت پیشگامان عصر داده پردازی می باشد.